pl en

UNIPACO S.A.

Producent Materiałów Opakowaniowych

UNIPACO S.A.

Producent Materiałów Opakowaniowych

Systemy zarządzania

Nasz Zintegrowany System Zarządzania dotyczy produkcji i sprzedaży giętkich materiałów opakowaniowych i obejmuje wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001:2001
  • PN-EN ISO 14001:2004
  • Codex Alimentarius

Za prawidłowe funkcjonowanie ZSZ odpowiada Pełnomocnik ds. ZSZ – Dyrektor Zakładu Pan Mariusz Kowalski.

Dostarczenie produktu odpowiadającego potrzebom Klientów to cel nadrzędny determinujący wszystkie etapy procesu produkcji naszych materiałów. Realizacja tego zadania wymaga wnikliwego poznania oczekiwań Naszych Klientów i przeznaczenia produktu. Uzbrojeni w tę wiedze dobieramy surowce i pod ścisłym nadzorem przekształcamy je w nasze produkty. Wiemy, że jakość to nie przypadek i tylko umiejętne zarządzanie zapewni jej najwyższy poziom. Dlatego tez w naszej działalności dążymy do budowania trwałych relacji z dostawcami, każdorazowo weryfikujemy jakość otrzymanych materiałów oraz nieustannie doskonalimy procesy produkcyjne. Szkolimy także nasz personel, który poprzez swoją pracę jednocześnie tworzy i kontroluje jakość na każdym etapie.

Unipaco prowadzi swoją działalność chroniąc jednocześnie środowisko naturalne na każdym etapie procesu. Zawsze – począwszy od zakupu surowców , poprzez produkcję, aż do momentu dostarczenia wyrobu Klientowi – dążymy do jak najmniejszego oddziaływania na środowisko. Położenie Zakładu Produkcyjnego w sąsiedztwie unikatowego w skali Europy rezerwatu ptactwa wodnego sprawia, że szczególne ważne dla firmy są kwestie minimalizowania ekologicznych skutków działalności produkcyjnej.

Powyższe uwarunkowania zostały uwzględnione w strategii firmy i przełożone na istniejący system zarządzania, w którym uwzględniono zarówno produkty wymagające elastyczności w dostosowywaniu się do wymagań odbiorców, konieczność zapewnienia jakości w ujęciu bezpieczeństwa produktu, zlecanie realizacji części procesów, infrastrukturę (rozproszenie terytorialne), jak i uwarunkowania rynkowe funkcjonowania firmy.